Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť

   

 

 

 • Názov projektu : Stavené úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť
 • Kód ITMS: 22120120031
 • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
 • Celkové oprávnené výdavky : 1 549 384,99 EUR
 • Výška nenávratného finančného príspevku : 1 471 915,74 EUR
 • Výška spolufinancovania ŽSK : 77 469,25  EUR
 • Dátum finančného ukončenia projektu : 3.9.2013

  Cieľ projektu:
  Realizáciou projektu sa dosiahla debarierizácia vstupu do budovy, zlepšili sa hygienické podmienky, zabezpečilo sa efektívne zníženie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia DD a DSS a vytvorili sa nové špecializované služby pre klientov s potrebným vnútorným vybavením a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami.

     EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

             „Investícia do vašej budúcnosti“


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky