Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Stavebné úpravy OA Martin

  

 

 • Názov projektu : Stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti Obchodnej akadémie Martin
 • Kód ITMS: 22110120507
 • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
 • Celkové oprávnené výdavky : 951 118,07 EUR
 • Výška nenávratného finančného príspevku : 903 562,17 EUR
 • Výška spolufinancovania ŽSK : 47 555,90  EUR
 • Dátum finančného ukončenia projektu : 18.2.2013 

  Cieľ projektu: 
  Realizáciou projektu sa znížila energetická náročnosť objektu. Na objekte sa realizovali nasledovné aktivity: 
 • obnova fasády, 
 • výmena výplní otvorov, 
 • zateplenie podkrovia. 

  Fasáda bola omietnutá hladkou omietkou a povrchovo upravená tepelno – izolačným náterom. Staré výplne otvorov sa vymenili za nové s lepšími tepelno – izolačnými vlastnosťami a s minimálnymi stratami tepla, podkrovie školy bolo zateplené minerálnou vlnou a bezbariérovosť objektu umožnilo integrovanie hendikepovaných osôb do štandardného vzdelávacieho procesu. 

  V objekte školy bola takisto vybudovaná aj učebňa s modernými informačno-komunikačnými technológiami a atraktívnym vzdelávacím modernizovaným vyučovacím procesom za zlepšila kvalita pre študentov a uchádzačov o štúdium v rámci regiónu Turiec. 


EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

        „Investícia do vašej budúcnosti“


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky