Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Stavebné úpravy-Gymnázium Tvrdošín

  

 

 • Názov projektu : Stavebné úpravy a zateplenie Gymnázia Tvrdošín 
 • Kód ITMS: 22110120508
 • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
 • Celkové oprávnené výdavky : 502 449,73 EUR
 • Výška nenávratného finančného príspevku : 477 327,24 EUR
 • Výška spolufinancovania ŽSK : 25 122,49  EUR
 • Dátum finančného ukončenia projektu : 24.10.2011 

  Cieľ projektu: 
  Bezbariérovosť umožnila integrovanie hendikepovaných osôb do vzdelávacieho procesu. Pre pohyb spomínanej skupiny v interiéri slúži šikmá schodisková plošina. Schodisko splnilo technické požiadavky osadenia elektronickej plošiny; ktorá vyhovuje všetkým predpisom a normám, je vybavená bezpečnostným systémom proti nárazu, pricviknutiu a zachyteniu predmetov. Ovládanie je pomocou tlačidiel alebo ovládača. Zmenou obalových konštrukcií budovy (zateplenie), osadením nových výplní otvorov s lepšími tepelno – izolačnými vlastnosťami na celej budove vrátane podkrovia sa prispelo k zníženiu energetickej náročnosti budovy o 55,92% (436,98 GJ/rok; 121 383,1 kWh/rok). Celková zateplená plocha budovy predstavuje 2009,009 m2. 

  Suterén bol vodotesne a tepelne odizolovaný s odvedeným podzemných vôd drenážnou rúrou uloženou okolo celej stavby, zaústenou do existujúcich kanalizačných šácht. S tým súvisí aj riešenie dažďových zvodov. K zlepšeniu vzdelávacieho procesu dopomohlo aj obstaranie nového vnútorného vybavenia a IKT gymnázia. Škola sa stala modernou, bezbariérovou a príťažlivejšou v regióne. 

 


EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

        „Investícia do vašej budúcnosti“


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky