Sobášny palác v Bytči

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Sobášneho paláca v Bytči v horizonte rokov 2007 - 2009

 

 • Zdroj financovania: Nórsky finančný mechanizmus, finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet SR
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 1 065 048,86 EUR €
 • Dátum podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok: 8.1.2008
 • Finančné ukončenie projektu : 10.9.2010

  Cieľ projektu:

  Zachovanie kultúrneho dedičstva, národnej kultúrnej pamiatky, Sobášneho paláca v Bytči, za účelom rozvoja Žilinského regiónu. Zlepšenie technického stavu národnej kultúrnej pamiatky, Sobášneho paláca v Bytči a jej využitie na kultúrne a spoločenské účely.

  Objekt dal postaviť v roku 1601 uhorský palatín Juraj Thurzo. Sobášny palác v Bytči je unikátna stavba, ktorá je jediná svojho druhu na území Slovenskej Republiky. Je súčasťou známeho zámockého areálu a patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. Objekt je od roku 2002 vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a správcom je príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja Považské múzeum.

  Rekonštrukciou paláca vzniklo v regióne multifunkčné spoločenské centrum regionálneho rozsahu so stálou expozíciou pamiatok UNESCO na Slovensku s možnosťou organizovania koncertov, divadelných predstavení, výstav, študentských a iných kultúrnych a vzdelávacích podujatí s kapacitou do 400 hostí. Zachovaním národnej kultúrnej pamiatky sa zvýšil sociálno-hospodársky rozvoj Žilinského regiónu.