Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Rekonštrukcia trate Hlúž

   

 • Názov projektu : Rekonštrukcia trate HLÚŽ
 • Kód ITMS: 22130120004
 • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
 • Celkové oprávnené výdavky : 419 489,29 EUR
 • Výška nenávratného finančného príspevku : 398 514,83 EUR
 • Výška spolufinancovania ŽSK : 20 974,46  EUR
 • Dátum finančného ukončenia projektu : 26.6.2013 

  Cieľ projektu: 
  Prostredníctvom rekonštrukcie expozície HLÚŽ sa zmodernizovalo  zariadenie, skvalitnili sa služby Kysuckého múzea  v Čadci a odstránil sa nevyhovujúci technický stav NKP, čo zabezpečilo  jej riadne fungovanie do ďalších rokov. Umožnilo sa prepojenie dvoch  samostatne existujúcich železničných okruhov a vytvoril sa priestor pre poskytovanie doplnkových  služieb súvisiacich s prehliadkovou trasou počas prepojenia regiónov Kysúc a Oravy. Sprevádzkovaním prepojenia HLÚŽ s Oravskou železničkou sa výrazne zvýšila návštevnosť.  Odstránil sa zlý technický stav jednej z expozícií Kysuckého múzea v Čadci - Historickej lesnej úvraťovej železnice (HLÚŽ), ktorá tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Vznikol  väčší priestor pre prezentáciu unikátnych technických riešení trate v doposiaľ nepoužívaných úsekoch, lektorovanie a komplementárnosť doplnkových  prezentačných aktivít Kysuckého a Oravského múzea.

  Realizáciou projektu sa prispelo  k zachovaniu kultúrneho dedičstva, zvýšeniu návštevnosti expozície i samotného Kysuckého múzea a prepojením HLÚŽ a Oravskej železničky i Oravského múzea.

 

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

        „Investícia do vašej budúcnosti“


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky