Rekonštrukcia spojenej školy Kysucké nové Mesto

Rekonštrukcia spojenej školy Kysucké nové Mesto

  • Zdroj financovania: Regionálny operačný program
  • Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 1,202,967.33 EUR
  • Dátum predloženia žiadosti o NFP: 23.7.2009

    Cieľ projektu:

    Zateplí sa jestvujúca plochá strecha, vymenia sa nevyhovujúce výplne otvorov budovy, zateplí sa obvodový plášť školy a strop nad nevykurovaným suterénom objektu.

    Vytvorí sa nový prestrešný bezbariérový vstup do objektu, osadí sa na jedno schodiskové rameno šikmá schodisková plošina na odstránenie bariéry vstupu na 2.N.P. Zrekonštruujú sa sociálne zariadenia, vrátane vytvorenia nového WC pre imobilných. Na 2.np cast2 sa vymurujú nové deliace konštrukcie, vymení sa podlahová krytina, osadí sa kazetový podhľad polystyrénový na oceľový rošt. V týchto zrekonštruovaných priestoroch vznikne 6 nových špecializovaných učební, zrekonštruuje sa knižnica a vznikne nová čitáreň vybavená počítačmi s prístupom na internet a kopírovacím zariadením. Realizáciou tohto projektu sa zabezpečí bezbariérovosť budovy školy, zlepšia sa hygienické podmienky, zabezpečí sa efektívne zníženie energetickej náročnosti prevádzky školy a vytvoria sa moderné učebne, vybavené novým vnútorným a IKT vybavením.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.08.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky