Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie Dopravnej akadémie Žilina

  

 • Názov projektu : Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie Dopravnej akadémie Žilina, Rosinská cesta 2
 • Kód ITMS: 22110120437
 • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
 • Opatrenie : 1.1 – Infraštruktúra vzdelávania
 • Celkové oprávnené výdavky : 1 312 967,32 EUR
 • Výška nenávratného finančného príspevku : 1 247 318,95 EUR
 • Výška spolufinancovania ŽSK : 75 287,30 EUR
 • Dátum začatia výstavby : 02/2011
 • Dátum ukončenia stavebných prác : 03/2012

  Cieľ projektu:

  Rekonštrukciou objektu sa odstránilo pretekanie strechy a praskanie omietok, osadili sa okná a presklené steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami a prebehlo aj zateplenie fasády. Nadstavbou vstupnej časti objektu sa rozšírili priestorové kapacity školy o 4 moderné učebne prestavbou priestorov na 1. poschodí v objekte. Tieto umožnili podstatne skvalitniť vzdelávanie v oblasti IKT, odborné vzdelávanie a štúdium cudzích jazykov. Bezbariérovosť rieši vstup do objektu novovybudovanou rampou pre prístup občanov s obmedzeným pohybom a vo vstupnom vestibule bolo vybudované sociálne zariadenie pre imobilných. K dispozícií majú jedáleň, šatne a učebne, ktoré im umožnia bezproblémové a plnohodnotné vzdelávanie. Škola sa stala modernou, bezbariérovou a príťažlivejšou v regióne Žilinského samosprávneho kraja.

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

        „Investícia do vašej budúcnosti“


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.09.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky