Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínského zámku

   

  • Názov projektu : Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku
  • Kód ITMS: 22130120017
  • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
  • Opatrenie : 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
  • Celkové oprávnené výdavky: 2 119 338,55 EUR
  • Výška nenávratného finančného príspevku : 2 013 371,62 EUR
  • Výška spolufinancovania ŽSK : 105 966,93 EUR
  • Dátum začatia výstavby : 11/2012
  • Dátum ukončenia stavebných prác : 02/2014

Predmetom projektu bolo : Realizácia projektu umožnila opätovné využívanie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Budatínskeho hradu. V rámci realizácie projektu bola zrekonštruovaná zámocká veža so strechou, strecha nad zámkom, zadné schodisko z terasy do veže, terasy na 2. NP vrátane prístupového schodiska a inžinierskych sietí, prístupová komunikácia z vrátnice a všetky častí inžinierskych sietí, ktoré ju križujú. Vznikli nové sociálne zariadenia pre návštevníkov. Vo veži Budatínskeho hradu bola umiestnená expozícia viažuca sa k dejinám hradu a výstava hodín zo zbierok múzea, vrátane sprístupneného hodinového stroja vo veži. Vyhliadka z veže bola sprístupnená návštevníkom a doplnená panoramatickými mapami. Zrekonštruované terasy slúžiia na realizáciu kultúrnych podujatí sezónneho charakteru. Nový priestor v podkroví
zámku bude využívaný ako multikultúrne komunikačné centrum. Vznik nových služieb a zvýšenie kvality služieb predtým už poskytovaných v Budatínskom hrade s ohľadom na zachovanie kultúrneho dedičstva, prispeje k zvýšeniu návštevnosti a atraktivity NKP.

 

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

        „Investícia do vašej budúcnosti“

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.03.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky