Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Objavme spolu Žilinský kraj

Samostatne dopytovo orientovaný projekt

Cieľom neinvestičného projektu Objavme spolu Žilinský kraj, ktorý bol Žilinskému samosprávnemu kraju schválený v rámci Regionálneho operačného programu, je:

  • posilnenie tradícií a regionálnych jedinečností historického dedičstva Žilinského samosprávneho kraja v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu formou objavovania a spoznávania historických právd a mýtov využitím kultúrneho potenciálu regiónu
  • podpora cestovného ruchu v Žilinskom kraji posilnením a využitím kultúrno-historického potenciálu historických regiónov: Liptov, Orava, Turiec, Horné Považie, Kysuce
  • podpora rozvoja a zvýšenie kvality systematických doplnkových aktivít zameraných na propagáciu tradícií a regionálnych jedinečností historického dedičstva regiónu Žilinského kraja vytvorením produktov kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu
  • usporiadanie templárskych výprav a sympózia – vedeckej konferencie
  • vydanie zborníka, systematický propagačný materiál, vyhotovenie propagačného videa
  • vyhotovenie publikačných a drobných propagačných materiálov

Začiatok realizácie projektu: 01.07.2011
Ukončenie realizácie projektu: 31.07.2013

Financovanie:
Celkové oprávnené výdavky   242 604,00 €
Nenávratný finančný príspevok   230 473,80 €

Aktivity v rámci implementácie projektu boli realizované v jednotlivých regiónoch Žilinského kraja. Templárske výpravy sa uskutočnili vo všetkých piatich regiónoch (Orava, Liptov, Kysuce, Turiec, Horné Považie) so stredovekým jarmokom a ochutnávkou stredovekých jedál, ukážkami trávenia voľného času a dobových remesiel, vystúpeniami templárskych rytierov s ukážkami boja a zbraní rytierov, spôsobu života a odievania, akadémiami lukostreľby a strieľania z kuše, šermu, múdrosti, sily a stredovekých hier.

Súčasťou projektu bolo sympózium – vedecká konferencia spojená s prehliadkou Templárskej cesty a zakončená vydaním zborníka. Vzniklo propagačné video o histórii a tradíciách ŽSK. Vydané boli publikácie o Templároch: Legendy cti a slávy a Kostol v Ludrovej, tlačené budú historické mapy ŽSK a mapy ŽSK, vzniknú drobné propagačné materiály a suveníry: perá, kľúčenky, tričká a mince v jednotnej grafickej úprave k projektu. V rámci Mapového portálu Geografického informačného systému Žilinského samosprávneho kraja vznikla nová sekcia s informáciami k pripravovaným kultúrnym podujatiam. Vytvorili sa predpoklady ďalších perspektív rozvoja existujúcich foriem i nových produktov cestovného ruchu, podporil sa e-turizmus a činnosť subjektov v cestovnom ruchu v Žilinskom kraji.

 

 

 

Templárske výpravy

 

 

 

 

 

 

Templárske legendY

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky