Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie

 

    

 

 • Názov projektu : Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie
 • Kód ITMS: 22120120030
 • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
 • Celkové oprávnené výdavky : 1 161 538,11 EUR
 • Výška nenávratného finančného príspevku : 1 103 461,20 EUR
 • Výška spolufinancovania ŽSK : 58 076,91  EUR
 • Dátum finančného ukončenia projektu : 10.12..2013 

  Cieľ projektu: 
  Realizáciou projektu došlo nielen k zmene zariadenia z nižšieho štandardu na zariadenie s vyšším štandardom, ale sa zvýšila aj kapacita o 6 klientov. Nadstavba bola riešená ako jeden celok s celým stavebným objektom. Riešilo sa odstránenie komplikovaného prepojenia tvarov striech so zateplením strešného plášťa a zároveň sa riešilo aj zateplenie objektu komplexne. V nadstavbe vznikli priestory, ktoré sú využité pre zvýšený štandard bývania – 3 izby x 2 klienti so spoločenskou miestnosťou a sociálno-hygienickým zariadením; Nevyhovujúce výplne otvorov sa vymenili, zateplil sa obvodový plášť a strecha. Vyriešilo sa technické zázemie budovy – žehliareň, práčovňa, sušiareň, sklad, stolový výťah, spoločenská miestnosť, psychológ, inšpekčná miestnosť, knižnica, špecializované pracovisko. Prvky debarierizácie boli riešené sprístupnením celého objektu výťahom. Zariadenie je vybavené novým moderným, vnútorným vybavením a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami.

 

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

      „Investícia do vašej budúcnosti“


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky