Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja

 

Samostatne dopytovo orientovaný projekt

Cieľom neinvestičného projektu Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja, ktorý bol Žilinskému samosprávnemu kraju schválený v rámci Regionálneho operačného programu, bolo:

  • zvýšiť konkurencieschopnosť Žilinského kraja v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom systematických propagačných aktivít
  • podporiť a zvýšiť návštevnosť regiónov Žilinského kraja prostredníctvom realizácie propagačných aktivít, atraktívnych podujatí, organizáciou konferencií CR
  • zintenzívniť spoluprácu orgánov samosprávy, podnikateľských subjektov ako aj samotných obyvateľov jednotlivých regiónov Žilinského samosprávneho kraja
  • usporiadanie kulinárskych dní, infociest a konferencií
  • vydanie systematických propagačných materiálov – ročných plánov podujatí, bulletinov, tradičných receptárií, bedekra a analyticko-strategického dokumentu

Začiatok realizácie projektu: 01.05.2011
Ukončenie realizácie projektu: 28.02.2015

Financovanie:

EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja

212 500,00 €

Štátny rozpočet SR

25 000,00 €

Žilinský samosprávny kraj

12 500,00 €

Celkové oprávnené výdavky

250 000,00 €

Celkové výdavky projektu

250 300,00 €

Aktivity projektu:

Aktivity v rámci implementácie projektu boli realizované v jednotlivých regiónoch Žilinského kraja. Kulinárske dni sa uskutočnili vo všetkých piatich regiónoch (Orava, Liptov, Kysuce, Turiec, Horné Považie) s bezplatnou ochutnávkou jedál, ukážkami ľudových remesiel, tradícii a zvykov a vystúpeniami detských folklórnych súborov a folklórnych skupín.  Súčasťou projektu boli konferencie, ktoré prispeli k výmene skúseností, prezentácii marketingových riešení ponuky domácich výrobkov a podujatí. Medzi ďalšie projektové aktivity patrili infocesty pre zahraničných touroperátorov a zástupcov médií. Organizovali sa v takom časovom horizonte, aby sa účastníci mohli zúčastniť minimálne dvoch Kulinárskych dní. Cieľom bolo zabezpečiť prezentáciu atraktivít a produktov cestovného ruchu v Žilinskom kraji. Počas 5-dňového programu bola pre účastníkov pripravená propagácia verejného a súkromného sektora a jeho prepojenie, za účelom vzájomne prospešnej formy spolupráce a propagácie vo vzťahu k zahraničným subjektom. Zároveň vznikli propagačné materiály, ktoré prezentujú domácu ponuku kultúrneho turizmu a cestovného ruchu. 

Aktivity v roku 2012:

Kulinárske dni

Kulinárske dni v Pribyline - 5. septembra 2012

Kulinárske dni v Múzeu slovenskej dediny Martin – 14. september 2012

Kulinárske dni na Oravskom hrade – 15. septembra 2012 

Kulinárske dni vo Vychylovke – 22. septembra 2012

Kulinárske dni v Budatínskom parku – 23. septembra 2012

Infocesta – september 

Infocesta pre touroperátorov a zástupcov médií bola v termíne od 11.9. - 15.9.2012


Aktivity v roku 2013:

Kulinárske dni – marec

Veľká Rača Oščadnica – 10.3.2013

Snowland Valčianska dolina – 16.3.2013

ZOC MAX Žilina – 17.3.2013

OC Jasna Liptovský Mikuláš – 22.3.2013

Oravský hrad 23.3.2013

Kulinárske dni – september

Žilina - ZOC MAX 14.9.2013 

Liptov - OC JASNA 20.9.2013 

Kysuce – Vychylovka 21.9.2013 

Orava - Oravský hrad 22.9.2013 

Turiec - OC Tulip 28.9.2013 

Infocesta – marec

Infocesta pre touroperátorov a zástupcov médií bola v termíne 19.3. - 23.3.2013

Infocesta – september 

Infocesta pre touroperátorov a zástupcov médií bola v termíne 17.9.-21.9.2013


Aktivity v roku 2014:

Kulinárske dni

Budatínsky hrad - 14.9.2014, 

Oravský hrad - 19.9.2014, 

Múzeum kysuckej dediny Vychylovka - 20.9.2014, 

Múzeum liptovskej dediny Pribylina - 27.9.2014, 

OC Tulip - 28.9.2014

Infocesta:

Infocesta pre touroperátorov a zástupcov médií bola v termíne od 16.9. - 20.9.2014

Konferencie:

12/2012    Ako chutí Žilinský kraj

  4/2013    Kultúrny turizmus v Žilinskom kraji

12/2013    Tradície netradične  

  9/2014    Chute a vône vidieka  

V decembri 2012 bol spracovaný a dodaný Analyticko-strategický dokument „Analýza doterajšej implementácie Stratégie cestovného ruchu pre roky 2007-2013“ a návrhy na skvalitnenie, zlepšenie situácie v oblasti podpory CR v ŽSK.

Vydané publikácie:

Tradičné receptárium regiónov ŽSK
Bulletin Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja
Ročný plán podujatí
Bedeker ŽSK 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.11.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky