Zoznam schválených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku predložených v rámci I. výzvy v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 – pre prioritnú os 1 a os 3

II. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - ukončené

Dňa 7. decembra 2016 o 10 hod. sa konalo v sídle Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika) druhé zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľko-Slovensko 2014-2020. Hlavnou témou rokovania bolo schválenie Žiadostí o poskytnutie finačného príspevku pre mikroprojekty predložené počas I. výzvy v rámci Strešných projektov Združenia „Región Beskydy” so Žilinským samosprávnym krajom, t.j. „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK”.

Počas stretnutia sa diskutovalo o stave Strešných projektov 1 a 3 prioritnej osi spolu s plánovaným harmonogramom realizácie a  rozhodnutia sa prijímajú na:

  • určenie limitu bodov pre schválenie alebo zamietnutie predložených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci I. výzvy. 
  • schválenie zoznamu neodporúčených mikroprojektov na spolufinancovanie v rámci I. prioritej osi a III. prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, predložených v I. výzve – na základe pripomienok expertov a odporúčaní členov Výboru.
  • schválenie ďalšieho experta na kvalitatívne hodnotenie mikroprojektov.
  1. Zoznam schválených Žiadostí o poskytnutie finačného príspevku predložených v rámci I.  výzvy v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 – 1. Prioritnej osi.
  2. Zoznam schválených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku predložených v rámci I. výzvy v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 – 3. Prioritnej osi.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky