Zoznam schválených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku predložených v rámci II. výzvy v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 – pre prioritnú os 1 a os 3

 

III. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - ukončené

Dňa 21. júna 2017 o 10:00 hod. sa konalo v sídle Združenia „Región Beskydy“ tretie zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľko-Slovensko 2014-2020. Hlavnou témou rokovania bolo schválenie Žiadostí o poskytnutie finačného príspevku pre mikroprojekty predložených počas II. výzvy v rámci Strešných projektov v partnerstve Združenia „Región Beskydy” a Žilinským samosprávnym krajom, t.j. „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK”.
Počas stretnutia sa rokovalo o stave Strešných projektov 1 a 3 prioritnej osi spolu s plánovaným harmonogramom realizácie a  rozhodnutia sa prijímajú na:

 

  • schválenie zoznamu Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku predložených v rámci II. výzvy v rámci strešného projektu „MikroINTERREG PL-SK” Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020
  • schválenie zoznamu Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku predložených v rámci II. výzvy v rámci strešného projektu „MikroINTERREG-edu PL-SK” Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020
  • schválenie zoznamu neodporúčených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku predložených v II. výzve v rámci strešného projektu „MikroINTERREG PL-SK” Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020
  • schválenie zoznamu neodporúčených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku predložených v II. výzve v rámci strešného projektu – „MikroINTERREG-edu PL-SK” Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020
  • povinnosť žiadateľa preukázať pozitívny vplyv na realizáciu horizontálnych princípov v mikroprojektoch

Prílohy:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky