Výzva č. 15 a 16 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia


Dňa 31. 10. 2016 zverejnili na webovom sídle www.op-kzp.sk 15. a 16. výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:

Zároveň dňa 31. 10. 2016 zverejnili Indikatívny harmonogram na rok 2017 a aktualizáciu Indikatívneho harmonogramu na rok 2016:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky