Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 K VÝZVE č. 1/VOH NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV NA HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV PROGRAM INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA

ZMENA SA TÝKA ODMENY ZA VÝKON ODBORNÉHO HODNOTENIA A MIESTA DORUČENIA ŽIADOSTÍ

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky