Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Usmernenie č. 4 k výzve OPVaI


Dňa 27. 10. 2016 bolo na webovom sídle www.opvai.sk zverejnené Usmernenie č. 4 pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky