Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Spája nás príroda a kultúra

Strešný projekt Spája nás príroda a kultúra

Názov projektu: Spája nás príroda a kultúra
Číslo projektu: PLSK.01.01.00-12-0005/16
Prioritná os:
1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Vedúci partner: Związek Euroregion "Tatry"
Partner 1: Prešovský samosprávny kraj
Partner 2: Žilinský samosprávny kraj

Opis projektu:

Strešný projekt slúži na implementáciu mikroprojektov v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 s cieľom ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia na území zahŕňajúcom na poľskej strane okresy: Nowy Targ, Tatry, Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz, Chrzanów, Olkusz, Myślenice okrem obce Pcim, Mestský okres Nowy Sącz a na slovenskej strane okresy: Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš.

Výška finančných prostriedkov projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 7 007 108,26 €

Požadovaná výška NFP: 5 956 041,96 €

Celkový rozpočet ŽSK: 1 171 120,06 €

- z toho EFRR: 995 452,03 €
- ŠR: 117 112,01 €
- vlastné zdroje: 58 556,02 €

Obdobie realizácie projektu: 17.02.2016 – 30.06.2020

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky