Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Slovensko-česká medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

 

Dňa 26. januára 2017 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil 19. zasadnutie Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Slovenská delegácia bola vedená p. Rudolfom Urbanovičom, štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a českú delegáciu viedol p. Zdeněk Semorád, námestník pre riadenie sekcie európskych programov Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky.
Na zasadnutí komisie bola aj prezentácia o pripravovanom Fonde Malých Projektov programu INTERREG SR – ČR 2014 - 2020, ktorú prezentovali Michal Patúš zo Žilinského samosprávneho kraja a Zdeněk Mikel z Regiónu Bíle Karpaty.
Správcovia fondu informovali prítomných o spoločnej príprave dokumentácie v spolupráci s Riadiacim Orgánom a Národným Orgánom programu.

Komisia vzala na vedomie aktuálny stav projektu, vyslovila mu podporu a vyzvala všetkých účastníkov prípravy vyzvania na predloženie projektu Fondu Malých Projektov, k zintenzívneniu príprav a k čo najrýchlejšiemu vyhlásenia vyzvania pre žiadateľov projektu. Vyhlásenie vyzvania pre žiadateľov projektu sa očakáva v priebehu mesiaca február 2017.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky