Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

ŠKOLENIE PRE ŽIADATEĽOV PROGRAMU INTERREG V-A SK-CZ – 25.6. 2019

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a s Moravskoslezským krajem si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. ( Prioritná os 1.Využívanie inovačného potenciálu)

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky