Školenie pre prijímateľov Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 (Prioritná os: 1. Využívanie  inovačného  potenciálu)

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.08.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky