Školenie pre prijímateľov programu INTERREG V-A SK-CZ – 25.04.2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a s Moravskoslezským krajem si Vás dovoľujú pozvať na Seminár pre prijímateľov, ktorí predložili žiadosti o NFP v rámci výziev  INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky