Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Školenia

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov. Školenie je venované prvej prioritnej ose programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Znamená to, že osobitný dôraz bude kladený na informácie týkajúce sa tejto priority. Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu k hodnoteniu).

Školenie v Žilinskom kraji prebieha v slovenskom jazyku v dňoch 24-25.06.2016. Podrobné informácie týkajúce sa miesta a programu školenia budú uvedené v záložke „Aktuality“ neskôr.

Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava (obed). Zabezpečenie ubytovania a dopravy spolu z nákladmi s tým spojenými (cestovné a ubytovacie náklady) si hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školení predchádzajúcu registráciu. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Preto Vás žiadame o dôkladné premyslenie si potreby Vašej účasti na predmetnom školení. Registrácia trvá do 17.05.2016.

https://sk.plsk.eu/zapoj-sa-do-skoleni?p_p_id=traininglist_WAR_trainingmanagerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state
=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_traininglist_WAR_trainingmanagerportlet_
redirect=%2Fzapoj-sa-do-skoleni&_traininglist_WAR_trainingmanagerportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Flist%
2Farticle.jsp&_traininglist_WAR_trainingmanagerportlet_termId=97726

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky