Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Semináre pre žiadateľov - IROP-PO3-SC31-2016-5

 

Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) 

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 pripravuje seminár pre žiadateľov v súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5.

Seminár sa uskutoční v troch termínoch: 07.12.2016 - Banská Bystrica; 08.12.2016 - Bratislava; 12.12.2016 - Košice. Viac informácií nájdete na stránke http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/aktuality-2fa.html

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky