Rezervačný systém konzultácii - Malé projekty - FMP Interreg V-A SK-CZ

*) Označuje povinné pole.

 

"Spracúvanie osobných údajov je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji , ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/"

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky