Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Pracovné stretnutie partnerov projektu Fondu malých projektov INTERREG V–A SK-CZ


V dňoch 09.03. a 10.3.2017 sa zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja zúčastnili ďalšieho z  prípravných stretnutí u zástupcov Regiónu Bíle Karpaty v Zlíne aj za účasti zamestnanca Ministerstva Pôdohospodárstva a Rozvoja Vidieka SR ako riadiaceho orgánu programu INTERREG SK – CZ 2014 - 2020. Dôvodom stretnutia bola príprava spoločného strešného projektu, žiadosti o NFP pre projekt - Fond malých projektov, vrátane jeho príloh a príprava dokumentácie v rámci chystaných výziev.

Predpokladaný termín vyhlásenia prvých výziev pre Fond malých projektov je posunutý na apríl 2017.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky