Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Pracovné stretnutie partnerov projektu Fondu Malých Projektov INTERREG SR – ČR

 

V dňoch 31.1. a 1.2.2017 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja konalo ďalšie z  prípravných stretnutí zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja a zástupcov Regiónu Bíle Karpaty zo Zlína aj za účasti zamestnancov Ministerstva Pôdohospodárstva a Rozvoja Vidieka SR ako riadiaceho orgánu programu INTERREG SR – ČR 2014 - 2020. Dôvodom stretnutia bola príprava spoločného strešného projektu, žiadosti o NFP pre projekt - Fond malých projektov, vrátane jeho príloh a príprava dokumentácie v rámci chystaných výziev.

Malé projekty budú implementované v rámci samostatného strešného projektu riadeného správcom Fondu malých projektov. Realizácia malých projektov bude prebiehať v rámci investičných priorít 6c- Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a 11b- Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami. Predpokladaný termín vyhlásenia prvých výziev pre Fond malých projektov je v priebehu mesiaca marec 2017.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky