POZOR! Formulár Žiadosti o NFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, v nadväznosti na vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, zverejňuje editovateľnú verziu Formuláru žiadosti o NFP. Odkaz na link - http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=263


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.06.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky