Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podanie žiadosti o NFP na projekt Fond malých projektov v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ

Žilinský samosprávny kraj spolu s vedúcim partnerom  RBK podal dňa 15.6.2017 Žiadosť o NFP pre projekt Fond malých projektov. V zmysle harmonogramu Ministerstva Pôdohospodárstva a Rozvoja Vidieka SR sa plánuje schválenie tohto projektu na mesiac august 2017.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.08.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky