Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Oznam

Dňa 20. 07. 2017 sa konalo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja školenie k II. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra“ č. projektu PLSK.01.01.00-12-0005/16-00 v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.08.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky