Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

OP Ľudské zdroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie s názvom „ NedisKVALIFIKUJ SA“

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky