Integrovaný regionálny operačný program

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky