Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Žilinský samosprávny kraj vytvoril k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské centrum v rámci Odboru európskych projektov a  regionálneho rozvoja. IPC poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. Buduje databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje informačné aktivity, semináre a školenia, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území Žilinského kraja.
IPC poskytuje informácie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom námornom a rybárskom fonde. Výnimku tvorí Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, o ktorom IPC nebude poskytovať informácie.

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom rezervačného systému konzultácií, e-mailom alebo telefonicky.
Rezervačný systém konzultácií

Úradné

hodiny:

Pondelok

7:30-15:30

Utorok

7:30-15:30

Streda

7:30-15:30

Štvrtok

7:30-15:30

Piatok

7:30-15:30

 

Kontakt:
Žilinský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum
Komenského 48
011 09 Žilina

Pracovníci IPC:

Ing. Michal Ďurčanský - koordinátor IPC
tel. č.: 041/ 5032 159
e-mail: Michal.Durcansky@zilinskazupa.sk

Mgr. Lenka Goljanová
tel. č.: 041/ 5032 418,
e-mail: Lenka.Goljanova@zilinskazupa.sk

Ing. Marianna Danajová
tel. č.: 041/5032 362
e-mail:

Web:
http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/informacno-poradenske-centrum-uzemie-zilinskeho-kraja.html
Email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky