Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Informácia pre žiadateľov z 3. zasadnutia Regionálneho výboru v rámci projektu "Fond malých projektů

Oznamujeme všetkým žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projketov, že 3. zasadnutie Regionálneho výboru sa uskutočnilo 13. júna 2019. Na zasadnutí boli posudzované predložené malé projekty z 2. výzvy (6c) a 3. výzvy (11b) . Výsledky RV budú zverejnené na webe v júli 2019.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky