Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Informácia o termíne zasadnutia prvého Regionálneho výboru v rámci projektu „Fond malých projektů“


Dňa 5.12.2017 sa uskutoční 1. ustanovujúce zasadnutie Regionálneho výboru v rámci projektu „Fond malých projektů“, Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Regionálny výbor je zriaďovaný vedúcim partnerom – Región Bílé Karpaty a hlavným cezhraničným partnerom – Žilinský samosprávny kraj. Regionálny výbor prijíma rozhodnutia o malých projektoch. Predmetom rokovania bude aj schválenie harmonogramu vyhlasovania výziev na malé projekty. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky