Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh...

Názov OP:
· Program rozvoja vidieka

Výzva: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Kód výzvy:
· 8/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.6.2015

Dátum ukončenia výzvy: 29.9.2015

Žiadatelia:
Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) môžu byť podniky zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú:
· fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov);
· fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie:

Oprávnené aktivity:
Oprávnené sú len tie investície, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súvislosti so:
· zavadzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov;
· zavádzaním novej techniky/technológií;
· rozširovaním výroby;
· zvýšením efektívnosti výrobného procesu;
· zvýšením účinnosti využitia energie (ide o investície vyplývajúce z energetických auditov v zmysle 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie);
· zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií;
· podporou budovania odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov spracovania poľnohospodárskej výroby.

Alokácia na výzvu:
90 000 000 EUR
Minimálna výška NFP:
nie je definovaná
Maximálna výška NFP:
2 000 000 EUR ( menej rozvinuté regióny)
1 000 000 EUR (Bratislavský kraj)

Viac info:
http://www.apa.sk/index.php?navID=524


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky