Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Prehľad Operačných programov

1. Operačné programy Národného strategického referenčného rámca 

2. Operačné programy Európskej územnej spolupráce

3. Spoločná poľnohospodárska politika

4. Finančné mechanizmy Európskeho Hospodárskeho Priestoru

5. Programové obdobie 2004-2006


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky