Infobod PL - SK

Vyhlásenie Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky verejnej súťaži na vykonanie analýzy vplyvov na životné prostredie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2014-2020.