Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Fond malých projektov

 

Názov projektu: Fond malých projektů/FMP

Kód žiadosti: NFP304000J915

Výzva: INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

Pridelenie k programovej štruktúre:
2 Kvalitné životné prostredie
3 Rozvoj miestnych iniciatív
2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Vedúci partner: Region Bílé Karpaty
Hlavný cezhraničný partner: Žilinský samosprávny kraj 

Popis projektu:

Cieľom projektu je:
- zvýšiť atraktivitu a dostupnosť objektov kultúrneho a prírodného dedičstva, a to v prospech podporovaného regiónu a jeho miestneho rozvoja,
- podporiť cezhraničnú spoluprácu na miestnej a regionálnej úrovni, predovšetkým v oblasti strategického plánovania a rozvoja, posilniť funkčnú kapacitu orgánov verejnej správy a zúčastnených subjektov, spoluprácu medzi občanmi a inštitúciami.
Ciele projektu budú realizované podporou malých projektov, ktoré budú napĺňať špecifické ciele FMP. Ďalej budú k ich napĺňaniu slúžiť konkrétne spoločné aktivity oboch Správcov. 

Výška finančných prostriedkov projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 10 604 640,98 €


Požadovaná výška NFP: 9 670 809,13 €

Celkový rozpočet ŽSK: 5 294 117,45 €

- z toho EFRR: 4 499 999,83 €
- ŠR: 529 411,74 €
- vlastné zdroje: 264 705,88 €

Vedúci partner Region Bílé Karpaty http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky