Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

ANKETOVÝ PRIESKUM PODPORY PROGRAMU PL - SK PRE ROKY 2014 – 2020

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Krakowe ponúka pre potenciálnych prijímateľov z pripravovaného programu cezhraničnej spolupráce PL – SK pre roky 2014 – 2020 anketový prieskum, ktorý sa týka určenia plánovaných aktivít v programe. 
Cieľom prieskumu je získanie informácií o potenciálnych projektoch v jednotlivých plánovaných oblastiach podpory v novom programovom období. 
Predpokladané oblasti podpory v Programe PL-SK 2014-2020 sú:
   · ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva,
   · trvalo udržateľná cezhraničná doprava,
   · rozvoj cezhraničného vzdelávania.

ankieta.mir.gov.pl/index.p https hp/126683


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.05.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky