Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

 

OPERAČNÉ PROGRAMY CIEĽA INVESTOVANIE DO RASTU ZAMESTNANOSTI

OPERAČNÉ PROGRAMY CIEĽA EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA

  • Programy cezhraničnej spolupráce:

    INTERREG SK – CZ 2014 – 2020 

    INTERREG PL – SK 2014 – 2020 

  • Programy nadnárodnej spolupráce:

    Stredná Európa 

    ETC Dunaj 

  • Programy medziregionálnej spolupráce:

    INTERREG 

    ESPON 

    INTERACT 

    URBACT 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky