25. Február 2014

Župan Juraj Blanár otvoril náučný chodník v Radoli.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Spoločné slovensko-poľské mikroprojekty prispievajú k zachovávaniu tradícií

Žilina, 25. február 2014

Obce, mestá či združenia zo Žilinského samosprávneho kraja sa už po tretí krát mohli zapojiť do výzvy pre fond mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013. Do výzvy sa medzi inými zapojila i kysucká obec Radoľa s projektom s názvom „Po stopách legiend sv. Vojtecha a sv. Jána Sarkandera“. Výsledkom je vytvorenie historicko - náučného chodníka s informačnými tabuľami, ktoré približujú legendy o sv. Vojtechovi a jeho vychovávateľovi Radlovi a o ich spätosti s históriou obce. Dnešný cykloturistický deň po stopách legiend o sv. Vojtechovi a jeho vychovávateľovi Radlovi na trase novovzniknutého 3 km náučno – historického cyklochodníka s oddychovou zónou v obci Radoľa bol zároveň slávnostným otvorením novej turistickej atrakcie v kysuckom regióne. Prítomných cyklistov vypravili do histórie predseda ŽSK Juraj Blanár a starosta obce Radoľa Anton Tkáčik. „Som rád, že vytvorením historického náučného chodníka s oddychovou zónou nielen pre turistov, ale aj pre návštevníkov na bicykli sa priblíži história kysuckej obce Radoľa a zatraktívnia sa už existujúce cyklotrasy a turistické chodníky, ako aj Kaštieľ Radoľa. Ten je v správe Kysuckého múzea a patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky na Kysuciach,“ uviedol župan Juraj Blanár.
Mikroprojekt v hodnote 38 tisíc eur bol zameraný na cezhraničnú integráciu a rozvíjanie spolupráce obcí Radoľa a  Skoczów v oblasti rozvoja kultúry a cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Obidvoma obcami vedú značené turistické chodníky aj cyklotrasy. Hlavným cieľom mikroprojektu bolo legendami o svätcoch otvoriť dvere dávnej histórie návštevníkom oboch partnerských obcí, a vytvoriť tak novú možnosť prepojenia cezhraničných území pre rozvoj cestovného ruchu. Na trase chodníka je umiestnených 10 smerových a 5 informačných tabúľ s historickými zaujímavosťami danej lokality. Po obci Radoľa sa totiž tradujú legendy o narodení, živote a putovaní sv. Vojtecha a jeho vychovávateľa Radlu. Územie poľského partnera je rodiskom Jána Sarkandera, ktorý bol mučeníkom. O tomto svätcovi sa taktiež tradujú rôzne legendy.
V Žilinskom kraji sa doteraz uskutočnili tri výzvy cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce, v rámci ktorých sa podarilo zrealizovať spolu 156 mikroprojektov. Vďaka nim sa regióny oboch partnerských krajín zatraktívnili, zapojené samosprávy a inštitúcie si vymenili množstvo vzájomných skúseností a výrazne prispeli k zachovaniu tradícii na oboch stranách.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky