10. marec 2017

Nová výzva pre rozvoj obcí a miest
Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 10. marec 2017


Žilinská župa vyhlasuje už tretiu výzvu v rámci systému poskytovania dotácií VZN 46/2016. Z vlastného rozpočtu podporí tentoraz aktivity v programe Regionálny rozvoj s alokovanými prostriedkami vo výške 124.364 eur. „Chceme pokračovať vo zvyšovaní kvality života obyvateľov nášho kraja, preto verím, že sa prihlási čo najviac žiadateľov so záujmom podieľať sa na zlepšení vzhľadu obcí i miest,“ uviedol podpredseda ŽSK Jozef Štrba s tým, že projekty by mali byť zamerané na úpravu verejných priestorov, ako napríklad parkov či námestí, vybudovanie a rekonštrukciu chodníkov, zastávok a iných prvkov miestnej infraštruktúry. „Vzniknúť môžu aj nové parky, malé záhradky alebo oddychové zóny. Môže tiež ísť o vysadenie živého plotu či vytvorenie pitných fontánok, alternatív je skutočne veľa,“ doplnil J. Štrba. O dotáciu sa podľa jeho slov dá požiadať i na investície na prevenciu proti vandalizmu. „Niektoré obce už majú vybudované krásne parky či námestia, preto je výzva určená taktiež na nákup bezpečnostných prvkov, ako sú kamery alebo snímače pohybu,“ dodal.

Ako ďalej informoval riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja ŽSK Michal Patúš, aktuálna výzva patrí do podprogramu Verejný priestor a verejná infraštruktúra. „Svoje projekty môžu prihlásiť obce a mestá, združenia obcí a miest s právnou subjektivitou, neziskové organizácie, občianske združenia či záujmové združenia právnických osôb, samozrejme, za podmienky, že sídlia v Žilinskom kraji,“ informoval. Minimálna výška dotácie je 500 a maximálna 1500 eur, podmienkou je spolufinancovanie vo výške 20 %. 

Výzva je otvorená pre všetkých oprávnených žiadateľov od 10. marca do 28. apríla 2017. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.zilinskazupa.sk v sekcii Granty a dotácie. 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK