1. júl 2016

Vďaka elektronickému obstarávaniu ušetril Žilinský kraj takmer dva milióny eur

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 1. júl 2016

Žilinská župa ušetrila v prvom polroku 2016 1.832.800,08 eur vďaka elektronickému verejnému obstarávaniu. „Od januára do konca júna sme ukončili 50 elektronických súťaží na rekonštrukcie našich nemocníc, sociálnych zariadení, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ako aj na ďalšie nákupy tovarov a služieb. Súťaže sú tak verejné, otvorené a transparentné,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. Zároveň zdôraznil, že firmy, ktoré vyhrajú jednotlivé zákazky, musia splniť kritériá vyhodnocované elektronickým systémom a do procesu záverečného výberu víťaza nie je možné zasiahnuť a kohokoľvek uprednostniť. 

„Predpokladané hodnoty všetkých zákaziek, ktorých zmluvy sme tento rok podpísali, boli 6.553.031,99 eur a vysúťažené ceny dosiahli 4.720.231,91 eur, čo je úspora takmer 30 percent,“ uviedla riaditeľka odboru verejného obstarávania Ivana Žureková. Podľa jej slov ŽSK obstaráva elektronicky už šiesty rok a využíva pre všetky svoje súťaže až dva nezávislé certifikované elektronické systémy obstarávania. 

Župa plánuje vytvárať každý polrok rebríček top 10 obstarávaní s najvyššou hodnotou a úsporou, kde je možné vidieť, aká bola predpokladaná hodnota zákazky a akú sumu sa podarilo dosiahnuť vďaka elektronickému obstarávaniu. „Sme otvorená samospráva, chceme, aby naši obyvatelia vedeli nielen to, čo opravujeme či rekonštruujeme, ale tiež za akú cenu, prostredníctvom akej firmy a mohli tak dohliadať na efektívne využitie verejných financií,“ uzavrel žilinský župan, ktorý od roku 2014 inicioval spoluprácu kraja aj s Transparency International Slovensko. Jej cieľom nie je iba dodržiavať zákony, ale robiť aktivity i nad rámec legislatívy, ku ktorým patrí aj takéto zverejňovanie rebríčka najväčších investícií.


Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

Pozrite si rebríček top 10 obstarávaní Žilinskej župy TU


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.07.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky