8. marec 2016

Župa rozdelila dotácie vo výške 163-tisíc eur

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 8. marec 2016

Žilinský samosprávny kraj prispeje i v tomto roku na významné činnosti a podujatia vo svojich regiónoch. Finančnou dotáciou z vlastných príjmov podporil projekty zamerané na aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, kultúrnej činnosti, športu, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity či verejnoprospešných aktivít. „Úspešných bolo až 279 žiadateľov a spoločne získali sumu 163 050 eur,“ informoval žilinský župan Juraj Blanár. Financie z vlastných príjmov Žilinskej župy schvaľuje predseda samosprávneho kraja už od roku 2004 v rámci Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 na základe odporúčania komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. „Žiadatelia musia mať sídlo alebo  trvalý  pobyt  na území  ŽSK a  súčasne  na  tomto  území  rozvíjať svoju činnosť,“ spresnil župan Juraj Blanár. Doplnil, že pre rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 195-tisíc eur, čo je výrazný viac ako dvojnásobný nárast v porovnaní s vlaňajším rokom, kedy bolo vo v rámci VZN 4/2014 alokovaných 70-tisíc eur. 

„Medzi úspešnými uchádzačmi z Kysúc je aj občianske združenie Kysuckej nemocnice, ktorému sme poskytli maximálnu výšku dotácie 1 300 eur na zakúpenie špeciálneho zdviháka pre imobilých pacientov. Rovnako získal 1 300 eur aj Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou a 1 000 eurami sme podporili tiež Cykloklub Rudina, ktorý organizuje Majstrovstvá Slovenska v cyklotriale UCI 2016,“ priblížil predseda ŽSK.

Finančná dotácia vo výške 1 100 eur výrazne pomôže i  združeniu Archeopark Liptov na dobudovanie živej pravekej osady na úpätí Nízkych Tatier. Za sumu 800 € z grantového systému Žilinskej župy zorganizuje Materské centrum Nevedko z Ružomberka vzdelávacie kurzy pre najmenších. Maximálna dotácia 1 300 eur pomôže i Komunitnej nadácii Liptov pri usporiadaní jubilejného ročníka benefičného koncertu Deti deťom. 

Čiastka 800 eur bola vyčlenená pre Klub plaveckých športov v Žiline na organizáciu 18. ročníka Žilinského triatlonu. Športovať budú i v neďalekej obci Babkov, kde občianske združenie Budúcnosť Babkova plánuje finančný grant 1 300 eur použiť na vybudovanie viacúčelového ihriska. Združenie priateľov Hričovského hradu si za rovnakú sumu zakúpi nevyhnutný materiál na obnovu hradu Hričov. 

„Medzi podporené projekty z oravského regiónu patrí aj podujatie „Kraľovanský pltnícky deň“, na ktorý sme vyčlenili pre obec Kraľovany 750 eur. Tento rok sa tiež uskutoční už 25. ročník Podbielanských folklórnych slávností, ktoré sme podporili i v minulom roku, a preto do obce Podbiel poputuje za týmto účelom suma 1 100 eur. Ďalších 1 200 eur získal hokejový klub v Námestove, aby mohol aj naďalej vytvárať podmienky a možnosti pre deti z Oravy, ktoré sa chcú venovať ľadovému hokeju,“ uviedol ďalej J. Blanár.

Medzi podporenými uchádzačmi z Turca bola v prvom kole úspešná i žiadosť obce Turčianska Štiavnička na opravu a vymaľovanie obecnej zvonice. Dobrovoľní hasiči z martinského Záturčia si s pomocou dotácie 800 eur zorganizujú pohárovú súťaž Memoriál Milana Zajasenského. Spojiť zdravý životný štýl, kultúrne tradície a sociálnu pomoc, to je projekt Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec s názvom „Prvomájová súťaž silákov a siláčok“, na ktorý získali finančnú pomoc zo Žilinskej župy vo výške 900 eur. 

„Teší ma, že sa nám každoročne darí pomáhať pri realizácii rôznorodých projektov vo všetkých piatich regiónoch nášho kraja a mnohé obce, spevácke a tanečné skupiny, občianske združenia či vydavatelia nás vnímajú ako partnerov. Aj vďaka tomuto grantovému programu tak môžeme rozvíjať v našom kraji kultúru a šport, podporiť mnoho podujatí a veľakrát i dopomôcť k zachovaní nášho dedičstva pre ďalšie generácie,“ uzavrel predseda ŽSK. Ak žiadateľ nestihol podať žiadosť o dotáciu v riadnom termíne do 31. 12. 2015, vo výnimočných prípadoch je možné požiadať ju ešte v druhom – mimoriadnom - termíne, ktorý sa uzatvára koncom mája. Pre úspešných žiadateľov zostalo v balíku druhého kola 31 950 eur. 

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.03.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky