5. september 2016

Do školského roku 2016/2017 po novom

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 5. september 2016

Otvorenie nového školského roka bolo v Žilinskom kraji spojené i s otvorením novozrekonštruovaných priestorov viacerých župných stredných škôl. Predseda ŽSK Juraj Blanár symbolicky prestrihol pásku na oravskej Obchodnej akadémii (OA) v Dolnom Kubíne, kde kraj investoval 407-tisíc eur na kompletné zateplenie budovy. „Prázdniny pravidelne využívame na obnovy škôl v našej pôsobnosti. Na toto dvojmesačné obdobie plánujeme nielen maľovanie či malé úpravy, ale tiež väčšie rekonštrukcie, napríklad zateplenia či výmeny okien, ako tomu bolo i v prípade našej Obchodnej akadémie,“ informoval po slávnostnom otvorení budovy žilinský župan s tým, že v rámci prác kraj investoval aj do zateplenia strešného plášťa a rekonštrukcie ústredného kúrenia. „Zateplenie nám zníži výdavky na energie a žiaci i učitelia budú môcť fungovať v lepších podmienkach,“ dodala riaditeľka OA Vilma Janotíková.

„Sme zriaďovateľom 59 stredných škôl a jednej jazykovej školy s budovami, ktoré boli postavené pred desiatkami rokov, preto postupne vkladáme financie do ich obnovy a chceme dohnať modernizačný dlh, ktorý sme spolu so školami zdedili,“ uviedol predseda ŽSK. Novozrekonštruované priestory  v prvý školský deň tak čakali aj na študentov Strednej odbornej školy (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline a Spojenej školy (SŠ) na Rosinskej ceste v Žiline. „Podarilo sa nám zatepliť nielen budovu školy SOŠ, ale tiež jej jedáleň s kuchyňou, dosiahneme teda veľkú úsporu energií. Zároveň sme ešte minulý rok zateplili internát SŠ na Rosinskej ceste a toto leto sme tiež dokončili rekonštrukciu vzduchotechniky jej školskej jedálne a elektroinštalácie spolu s osvetlením kuchyne,“ doplnila riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Mažgútová.

Počas slávnostného otvorenia školského roka zároveň odovzdal župan Juraj Blanár na Orave a vicežupan Jozef Štrba v Žiline novú publikáciu „Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku.“, ktorej tvorcom je Peter Huba, riaditeľ Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne v pôsobnosti Žilinskej župy. „Otvorenie roka vždy sprevádza naša slovenská hymna, preto som žiakom a učiteľom doniesol jedinečnú knihu o jej autorovi Jankovi Matúškovi. Málokto vie, že pochádzal zo Žilinského kraja, a to práve z Oravy, a málokto vie o ňom viac, ako že zložil hymnu. Preto verím, že sa čitatelia dozvedia mnoho nového a zaujímavého o našom významnom rodákovi,“ zdôraznil J. Blanár.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK