7. MAREC 2014

V Žiline sa konal seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 7. marec 2014 

Pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Pavla Pavlisa a predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraja Blanára sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Slovak Business Agency (NARMSP), Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, EXIMBANKOU SR a Žilinskou regionálnou komorou SOPK uskutočnil dňa 7. marca 2014 v Žiline seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu. Podujatia sa zúčastnili podnikateľské subjekty pôsobiace v Žilinskom kraji, ako aj zástupcovia miest a obcí Žilinského kraja. „Účelom seminárov, ktorých prvé kolo sa konalo vo februári v Prešove, je najmä posilniť a zefektívniť komunikáciu medzi Ministerstvom hospodárstva SR, jeho agentúrami a podnikateľmi z jednotlivých krajov SR, a to predovšetkým prostredníctvom ich priamej interakcie a komunikácie,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis. V rámci semináru boli tiež zo strany ministerstva hospodárstva a jeho organizácií predstavené jednotlivé formy možnej podpory pre potenciálnych exportérov pôsobiacich v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Jednotliví zástupcovia inštitúcií taktiež deklarovali eminentný záujem o kooperáciu a vzájomnú informovanosť s podnikateľmi pôsobiacimi v kraji, za účelom dosiahnutia pozitívnych dopadov ako pre samotný kraj, tak pre celé slovenské hospodárstvo. „Som rád, že dnes môžeme po prvýkrát hostiť v našom kraji takýto seminár, ktorý dopomôže k tomu, aby sa informácie z ministerstva dostali bližšie k podnikateľom v našom kraji. Verím, že to prispeje k väčšej informovanosti o štátnej podpore, ako aj o iných nástrojoch podpory pre našich podnikateľov, ktorí tiež mohli získať informácie o tom, ako sa bude uberať čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v období 2014-2020,“ dodal žilinský župan Juraj Blanár. 


Mgr. Hana Danová

hovorkyňa ŽSK