27. Február 2014

Aktuálna zimná sezóna v Žilinskom kraji zatiaľ so sebou priniesla iba 15 snehových dní

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Cestári pracujú, aj keď nesneží

Žilina, 27. február 2014

Nezvyčajne teplá zima priniesla radosť nielen vodičom, ale aj cestárom. Tí sa však nenudia ani vtedy, keď nie je sneh. Pracovná činnosť je prispôsobená aktuálnym klimatickým podmienkam a zameraná na bežnú údržbu. Správa ciest ZŠK, i napriek plusovým teplotám počas dňa, však stále funguje v režime zimnej údržby a je zabezpečená 24hodinová dispečerská služba. „Nakoľko v ranných hodinách teploty stále klesajú, sú vykonávané preventívne posypy, aby sa zabránilo vzniku poľadovice a to najmä privodných tokoch,“ informoval generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK Ivan Fábry. Počas dňa sú zabezpečované činnosti bežnej údržby ciest ako počas letnej údržby. „Ide najmä o orezávanie a odstraňovanie náletových drevín a krovín, čistenie vpustí a odvodňovacích zariadení mostov a priepustov, ako aj opravu výtlkov infražiaričmi a bagelami,“ doplnil I. Fábry. 
O výnimočnosti tejto zimy svedčia aj čísla o počte snehových dní v Žilinskom kraji. Zatiaľ čo tohtoročná zima so sebou priniesla 15 snehových a 50 mrazových dní, v minulom roku v rovnakom čase to bolo 43 snehových a 68 mrazových dní. Tomu je samozrejme prispôsobený aj charakter tohtoročnej zimnej údržby a množstvo spotrebovaného materiálu. „V porovnaní s minulým rokom sme zatiaľ na úrovni polovice nákladov. V rámci zimnej údržby sme v tejto zimnej sezóne minuli 1,5 mil. eur a to hlavne na posypové materiály, pohonné hmoty, dispečerskú službu a pohotovosti vodičov,“ uviedol I. Fábry. Čo sa týka spotreby posypového materiálu, zatiaľ sa na cestách I. II. a III. triedy spotrebovalo 6 652 ton chemického a 24 126 ton inertného materiálu. Vozidlá Správy ciest ŽSK celkovo najazdili pri výkone zimnej údržby 399 967 km.

 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky