3. február 2014

V Kysuckej nemocnici funguje nové mamografické centrum

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Za dva mesiace vyšetrili viac ako 600 pacientiek


Kysucká nemocnica v Čadci, ktorá je najväčšou nemocnicou spomedzi štyroch ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), žila uplynulý rok čulým ruchom. Okrem rekonštrukcie kotolne, výťahov či výstavbe heliportu sa podarilo vďaka finančnej podpore z Úradu vlády SR a rozpočtu župy zatepliť aj chirurgický pavilón, ktorý sa tak po desiatkach rokov dočkal nového šatu. Nemocnica a jej zriaďovateľ však nezabudli ani na modernizáciu prístrojovej techniky. Od decembra minulého roka funguje v Kysuckej nemocnici v Čadci aj nové špičkové mamografické centrum, v ktorom sa za dva mesiace existencie vykonalo 605 vyšetrení. O dôležitosti mamografického centra svedčí aj to, že rakovina prsníka je najčastejším typom rakoviny u žien. „Našim cieľom je zabezpečiť pre našich pacientov včasnú diagnostiku, aby sa mohla aplikovať čo najúčinnejšia liečba. Pri tomto type ochorení je veľmi dôležitá práve prevencia,“ uviedol riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld. Zároveň informoval, že maximálna čakacia doba na vyšetrenie v mamografickom centre je týždeň a objednať sa dá priamo u lekára, telefonicky alebo prostredníctvom internetu.

Nové mamografické centrum slúži na diagnostiku ochorení prsnej žľazy a v skríningovom programe pre vyhľadávanie karcinómu prsníka v populácii bezpríznakových žien. Do mamografického centra bol zakúpený nový mamografický prístroj s priamou digitalizáciou a postupne bolo dobudované kompletné mamografické centrum, vybavené profesionálnou diagnostickou stanicou a ultrazvukovým prístrojom s lineárnou sondou. „Centrum si kladie za cieľ poskytovať klientkam komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa moderné postupy prevencie a diagnostiky ochorení prsnej žľazy, sledovanie rizikových skupín žien, management zistených ochorení vrátane bioptických vyšetrení a zaistenia následnej operačnej liečby v spolupráci s chirurgickým oddelením, a tiež dispenzarizáciu v prípade následnej poliečebnej starostlivosti,“ dodal Šenfeld. Náklady na zriadenie nového mamografické centra dosiahli sumu 200 tisíc eur, z toho sumou 120 tisíc eur prispela župa, zvyšné financie získala nemocnica z darov a z občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci. „Som rád, že nové mamografické centrum slúži najmä pacientkam z Kysúc, ktoré už nemusia dochádzať za vyšetrením do iných regiónov. Ide o jedno z najmodernejších pracovísk na Slovensku, podobné plánujeme zriadiť aj v našej nemocnici v Dolnom Kubíne,“ informoval župan Juraj Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK