23. január 2014

Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 už funguje

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23. január 2014 

Prvé Valné zhromaždenie oficiálne odštartovalo činnosť Slovenského prípravného výboru Zimných olympijských hier Krakov 2022 (SPV ZOH Krakov 2022), ktoré je záujmovým združením právnických osôb zastúpeným Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK), Slovenským olympijským výborom (SOV), Mestom Liptovský Mikuláš a obcou Demänovská dolina. Stretnutie za účasti predsedu SPV ZOH Krakov 2022 Juraja Blanára, generálneho sekretára SOV Igora Libu, primátora Alexandra Slafkovského a vicestrarostky Ľubomíry Klepáčovej sa konalo v stredu 22. januára 2014 v priestoroch Úradu ŽSK a v rámci schváleného šesťbodového programu sa rokovalo aj o rozpočte a pláne činnosti na najbližšie obdobie. Hlavnou úlohou SPV ZOH Krakov 2022 je spolupráca s poľskou stranou a podpora pri činnostiach súvisiacich s prípravou kandidatúry a konaní súťaží v alpských lyžiarskych disciplínach v rámci ZOH. 

Po tom, čo v novembri minulého roka poľský Krakov oficiálne potvrdil kandidatúru na organizovanie ZOH 2022 (OH), v ktorej sa počíta aj so Slovenskom, sa začali intenzívne práce na príprave celej kandidatúry. Slovensko by malo priložiť ruku k spoločnej kandidatúre realizovaním súťaží v zjazdovom lyžovaní v areáli Jasná – Nízke Tatry. Areál je takmer pripravený a po špecifických úpravách bude schopný súťaže v zjazdových disciplínach organizovať. Trate v lyžiarskom stredisku Jasná je však potrebné dobudovať o jednu zjazdovú trať FIS II so zasnežovaním, ktorá bola navrhovaná už pri kandidatúre na olympiádu Poprad – Tatry 2006. Olympijská dedina bude umiestnená v areáli Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorý bude potrebné upraviť a rekonštruovať pre potreby približne 320 športovcov, 300 – 400 členov realizačných tímov a 600 rozhodcov a technického personálu. 
Dôležitou súčasťou pri organizácii tak veľkého podujatia je spolupráca dotknutých samospráv a subjektov s prihliadnutím na verejnú mienku. „Je pozitívne, že myšlienku kandidatúry Krakova so spoluúčasťou Slovenska podporujú aj občania Liptova, ktorí sa v prieskume verejnej mienky vyjadrili za jej organizáciu. Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil aj v Poľsku , ktorý je vedúcim partnerom spoločnej kandidatúry, a takisto ako Slováci, aj Poliaci vyjadrili svoj súhlas s olympiádou,“ uviedol Juraj Blanár. Kandidatúru mesta Krakov podporuje 81% občanov Poľska, 79 % obyvateľov Malopolského vojvodstva a 66% obyvateľov mesta Krakov. Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky v dotknutej lokalite bolo podmienkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorému musí Krakov do 14. marca 2014 predložiť prihlášku s garanciami. „V súčasnosti prebiehajú práce na príprave podkladov pre MOV. V júli 2014 sa dozvieme troch favoritov, ak postúpime, začne sa náročný hodnotiaci proces, ktorého výsledkom bude 31. júla 2015 voľba hosťujúceho mesta pre ZOH 2022. V prípade úspechu našej kandidatúry by išlo o historický precedens. V novodobých olympijských hrách doposiaľ nebola úspešná žiadna spoločná kandidatúra dvoch krajín.Aktivita nášho prípravného výboru bude preto vedená tak, aby sme boli spolu s poľskými partnermi úspešní,“ dodal J. Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky