20. január 2014

Nový domov sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku prinesie nové pracovné miesta a rozšíri sociálne služby v kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 20. január 2014

Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb na území kraja a v súčasnosti zriaďuje 25 zariadení sociálnych služieb. K nim už onedlho pribudne nové Centrum sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku, ktoré vzniklo prestavbou bývalého školského internátu. Štvorposchodová budova bola postavená v osemdesiatych rokov a potom, čo bol v roku 2005 internát z dôvodu nedostatočného využitia zatvorený, objekt bol takmer desaťročie nevyužívaný. Župa ako vlastník budovy hľadal jej využitie a našiel ho práve v sociálnej oblasti. „Vzhľadom na stúpajúci dopyt po sociálnych službách sme prišli s myšlienkou vybudovať nový domov sociálnych služieb, ktorý by bol určený najmä pre mužov s ťažkým mentálnym postihnutím,“ priblížil zámery kraja župan Juraj Blanár. S rekonštrukčnými prácami sa začalo v septembri 2012 a stavba finišuje práve v týchto dňoch. Náklady na jej rekonštrukciu dosiahli sumu 1,88 mil. eur, z toho 1,48 mil. eur získala župa z eurofondov a 400 tisíc eur dala z vlastného rozpočtu. Vďaka spojeniu eurofondov a vlastného rozpočtu vzniká úplne nové zariadenie pre 81 klientov, kde nájde prácu 51 zamestnancov. Ide o praktický príklad využitia nenávratnej finančnej pomoci z EÚ pri vzniku pracovných miest a zároveň pri rozširovaní a skvalitňovaní sociálnych služieb,“ skonštatoval počas kontrolného dňa stavby župan Juraj Blanár.
Centrum sociálnych služieb EDEN je určené pre mužov s ťažkým mentálnym postihnutím ako je Alzheimerova choroba, schizofrénia či skleróza multiplex. Komplexná starostlivosť, ktorú bude zariadenie poskytovať, zahŕňa sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, pracovnú terapiu, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. V zariadení sú vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí a pre zabezpečenie záujmovej činnosti. V novovytvorených priestoroch sú veľmi dobré podmienky pre ergoterapiu (dielne, práca s drevom, kovom, papierom, drôtom) a sociálnu rehabilitáciu (knižnica, klubovne, spoločenské priestory, telocvičňa). Pre klientov, ktorí sú schopní používať PC je zariadený počítačový kút s internetom. V rámci pracovnej terapie môžu niektorí klienti vykonávať samoobslužné činnosti v práčovni, sušiarni a pri výdaji jedál. Na každom poschodí je zriadená špeciálne upravená miestnosť pre klientov, ktorí potrebujú špeciálny prístup z dôvodu rôznych porúch správania. „V zariadení sa nachádza 27 jednoposteľových izieb umožňujúcich ubytovanie klientov so špeciálnymi potrebami a 3 špeciálne upravené miestnosti pre klientov pre prípad rizikových situácií. V zariadení sú tiež vytvorené veľmi dobré podmienky pre sociálnu rehabilitáciu a záujmové činnosti,“ uviedla Andrea Šišilová, poverená vedením zariadenia EDEN. Nové centrum sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku príjme prvého klienta už koncom marca a zariadenie by malo byť plne obsadené do konca tohto roka.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky